Кои сме ние

ЕНЕРГОВИА

Енерговиа ЕООД е създадена в края на 2014 година и за кратко време се превръща в активен участник на пазарите на електроенергия в България и региона. Залагайки на екип от утвърдени в бранша и с дългогодишен опит специалисти, Енерговиа постепенно се превръща в компания с ясна визия и цели за бъдещото си развитие.

Активите от голям брой надеждни партньори и опит на повечето Европейски пазари на електроенергия са предпоставка за създаването на едни трайни и коректни бизнес-взаимоотношения с нашите клиенти, както и за позиционирането ни като един стабилен инвеститор и водещ търговец на електроенергия не само в страната но и в региона.

На 13.10.2015 г. Енерговиа получава Лицензия № Л-450-15 от 13.10.2015 г. за извършване на дейността търговия с електрическа енергия, с включени права и задължения на координатор на стандартна балансираща група.

През месец Февруари 2016 г. Компанията става член на новосъздадената Българска Независима Енергийна Борса ЕАД.

С пълната либерализация на електроенергийния пазар в България, от 1.Май. 2016 г. Енерговиа ЕООД навлиза и заема пазарен дял от търговията на Вътрешения Пазар.